Percy

Ciężar i Wymiary

w x s x g 1120 x 526 x 517 mm
Średnica króćca 80 ø mm
Podłączenie powietrza zewnętrznego 80 ø mm
Waga STM / KMG / SPM 181 kg

Moc grzewcza

Min. / Max. zużycie pelletu 0.6 / 2.1 kg/h
Min. / Max. czas palenia 12 – 42 h
Sprawność > 90 %
Min. / Max. Wydajność w Kw 2.4 / 8.6 kW
Zbiornik na pellet ≈ 25 kg / 39 l
Min. / Max. Zdolność grzewcza dla pomieszczenia w zależności od izolacji budynku 114 – 305 m³

Charakterystyka

Thermostat o
Programowanie tygodniowe o
Niezależne od powietrza w pomieszczeniu o
automatyczny ruszt o
Wersja stalowa, betonowa
pilot o
Drzwi płaski
Wlan Z

ane dla kominiarza

Zewnętrzne podłączenie / powietrza o
Przepływ gazów spalinowych 6,13 g/s
Temperatura spalin 208 °C
Minimalny przepływ ciśnienia przy nominalnej wydajności 12 Pa
zgodne z DIBt o

rysunek

b: Wysokość podłączenia z tyłu 203 mm
f: Podłączenie rury od prawego boku 137 mm
g: Wysokość podłączenia powietrza zewnętrznego 164 mm
h: Podłączenie powietrza zewnętrznego od lewego boku 198 mm

sprawdź instrukcję obsługi odnośnie bezpiecznych odległości
o... standard/ Z... akcesoria / - ... niedostępne