Cody

sprawdź instrukcję obsługi odnośnie bezpiecznych odległości
o... standard/ Z... akcesoria / - ... niedostępne